Disclaimer

GEBRUIK VAN DE WEBSITE RAINBOWPRODUCTIONS.NL

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie aan deze website worden ontleend. Hoewel RAINBOW productions zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht kunnen worden, kunnen wij niet instaan van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. RAINBOW productions garandeert niet dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. RAINBOW productions wijst alle aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo en bewegend beeldmateriaal) berusten bij RAINBOW productions. Het is NIET toegestaan informatie op deze website te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAINBOW productions.

INFORMATIE VAN DERDEN

Op de website van RAINBOW productions staan links van websites naar derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

WIJZIGINGEN

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van RAINBOW productions.